Gien tốt

gene dna

Nhân câu chuyện nói về thế hệ F1 – F2 của phả hệ nhà họ Lê & họ Phạm.

Mẫu thân đại nhân (nhìn hình 2 đứa cháu tấm tắc): Con phải đẻ đi. Anh Hai đã có 2 đứa nhỏ to cao lung linh rồi. Giờ ba mẹ chỉ cần cháu ngoại.

Em: Khồng, tự dưng khi không bắt người ta đẻ.

Mẫu thân đại nhân: Thì gien nhà mình gien tốt mà, đẻ ra F1 hay F2 đều đẹp đều thông minh giỏi giang cả. Không đẻ thì phí cả gien đi.

Em: Khồng, mẹ thích thì mẹ bảo chị dâu đi đẻ. Cháu nội đẹp và thông minh thì cũng đủ rồi, cần chi phải có cháu ngoại cho thêm nhức đầu.

Mẫu thân đại nhân (đăm chiêu xa xăm): Ừ, thì gien tốt mà. Cháu đẹp là do ba mẹ đẹp. Ba mẹ đẹp là do ông bà đẹp. Mà mẹ thì đẹp quá mà!

Em: >_< (!?!??!?!?!?)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s