Tiến hoá

Đứa nhỏ nào rồi cũng lớn. Cuộc nói chuyện nào cũng phải “tiến hoá” theo thời gian (và độ tuổi của đứa nhỏ đó). Năm em 10 tuổi: Mẫu thân: Bạn sang rủ đi chơi à? Đi với đứa nào? Qua nhà ai? Đến mấy giờ? Có xin phép ba mẹ nó chưa? Học bài…