Tiến hoá

maxresdefault

Đứa nhỏ nào rồi cũng lớn. Cuộc nói chuyện nào cũng phải “tiến hoá” theo thời gian (và độ tuổi của đứa nhỏ đó).

Năm em 10 tuổi:

Mẫu thân: Bạn sang rủ đi chơi à? Đi với đứa nào? Qua nhà ai? Đến mấy giờ? Có xin phép ba mẹ nó chưa? Học bài chưa mà đi? abcdefg….

Năm em 15 tuổi:

Mẫu thân: Lại đi chơi? Học bài hết chưa mà xin đi? Đi đâu? Khi nào về?

Năm em 20 tuổi (lúc này học ở lước quài nên hổng có xảy ra những câu nói hại não này)

Năm em 28 tuổi:

Mẫu thân: Con đi chơi khuya mẹ không ngủ được đâu. 11 giờ là phải về đấy. Đêm hôm khuya khoắt xe cộ nguy hiểm blah blah blah.

Em: Vầng, con sẽ về sớm (3 giờ sáng mới về. Xả láng sáng về sớm còn gì?)

Mẫu thân: Đi nước ngoài làm gì? Đi chơi hay đi công tác? Sang đấy có gặp đứa nào không? Có hẹn hò với ai không đấy, vân vân và mây mây…

Năm em 33 tuổi:

Mẫu thân: Thế khi nào đi nước ngoài tiếp. Wish list của mẹ đây. Nhớ mua đồ cho mẹ không thì khỏi gặp nhau nhé. Bye.

Em: ?!?!?!?!??!?!?!?

Hãy tự hỏi mẹ của bạn có như thế!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s