Chuyện con mèo

Con mèo có tên là “Bò sữa” chỉ vì nó màu trắng khoang đen. Thật là định mệnh! Đọc tin nhắn của mẫu thân đại nhân mà không biết trả lời sao.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s