24 giờ ở UTMB®

Hành trình làm supporter tại Thuỵ Sĩ 24 giờ với gió lạnh, bùn lầy và nhiệt độ gần 0 độ C. 24 giờ tự vấn bản thân tại sao lại tự đoạ đày bản thân thế này. 24 giờ chia sẻ hồi hộp, lo lâu, chờ mong và háo hức với những bạn supporter khác….