Nghỉ ngơi cùng cơn cảm cúm

Đôi khi, vơ vào mình một cơn cảm gió hay cúm cũng là một điều hay. Vì sao ư? Đối với một người tham công tiếc việc như tôi, buông bỏ công việc trong một vài giờ thôi đã khiến tôi mang cảm giác tội lỗi nặng nề. Em MacBook Pro trở nên cực kỳ…