Khi người cần ta hơn.

Làm thiện nguyện hay làm những chương trình cộng đồng cần những trái tim lớn và khát khao thay đổi cuộc sống hay những điều đang diễn ra xung quanh mình. Tôi biết ơn cuộc sống vì những cơ duyên giúp tôi gặp gỡ những người có cùng niềm tin và mong muốn được đóng…

Thế là chúng tôi chia tay…

Một cuộc chia tay không nước mắt. Một cuộc chia tay đầy văn minh khi cả hai cảm ơn nhau vì thời gian vừa qua, cả hai cảm thấy tiếc vì sẽ không đi tiếp được cùng nhau. Chỉ vì hai lựa chọn con đường tương lai quá nhiều tương phản. Anh mong cuộc sống…