Thế là chúng tôi chia tay…

Một cuộc chia tay không nước mắt. Một cuộc chia tay đầy văn minh khi cả hai cảm ơn nhau vì thời gian vừa qua, cả hai cảm thấy tiếc vì sẽ không đi tiếp được cùng nhau. Chỉ vì hai lựa chọn con đường tương lai quá nhiều tương phản. Anh mong cuộc sống…