Liệu trình không thuốc Tây

Mình là một người không cổ súy dùng thuốc Tây trong việc giải quyết các vấn đề về sức khỏe. Mình đọc nhiều về cơ thể học, lại may mắn có bà nội và mẹ là những người rất chú ý và có đầy đủ kiến thức (dân gian hoặc hiện đại) về dinh dưỡng…