Ngồi ở Koh Lanta nghe biển hát

Tôi bị lây cảm ngay đúng lúc đi Krabi – Koh Lanta nghỉ ngơi. Đôi khi tôi chỉ muốn có không gian và thời gian một mình, không nghĩ ngợi gì, chỉ nằm đong đưa trên võng và nghe biển hát và gió biển vuốt ve. Duyên cho tôi gặp gỡ Carlie lúc vừa chuyển…

S.H.E

I’ve just finished reading “SHE – Safe, Healthy & Empowered” book by Rebecca St. James & Lynda Hunter Bjorklund. It’s such a great book, which reminds me of how beautiful I am, how special I am in God’s sight, as D. always says so. I am now writing this review on what I have understood…